Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2019

Βιντεοσκοπημένα πειράματα των Φ.Ε. (Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Γεωγραφίας)

Τα βιντεοσκοπημένα πειράματα ΦΥΣΙΚΗΣ  κλικ ΕΔΩ
(Χαράλαμπος Αποστόλου) 
Τα βιντεοσκοπημένα πειράματα ΧΗΜΕΙΑΣ κλικ   ΕΔΩ 
(Λεωνίδας Τζιανουδάκης) 

Τα βιντεοσκοπημένα πειράματα ΧΗΜΕΙΑΣ κλικ  ΕΔΩ
(από άλλες πηγές)
Τα βιντεοσκοπημένα πειράματα ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ κλικ ΕΔΩ
(Χαράλαμπος Αποστόλου) 
Τα βιντεοσκοπημένα πειράματα ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ κλικ ΕΔΩ
(Χαράλαμπος Αποστόλου) 
Αποθετήρια με βιντεοσκοπημένα πειράματα των Φ.Ε. (Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Γεωγραφίας) για το Γυμνάσιο και το Λύκειο.
Μπορούν όμως να αξιοποιηθούν και για παιδιά του Δημοτικού.